Věřte nevěřte 3×07 (26)

21 / Spropitné / Dort / První provinění / Zrcadlo pravdy