Věřte nevěřte 3×12 (31)

E-mail / Dárce krve / Náhrobní kámen / Spravuj včas / Voják