Věřte nevěřte 4×08 (40)

Svíčka / Květinová porota / Rádce / Staré kolo / Učitel hudby